Tekućina za ispiranje usta smanjuje koncentraciju SARS-CoV-2 virusa u slini

Tekućina za ispiranje usta smanjuje koncentraciju SARS-CoV-2 virusa u slini

20.03.2023

Prema studiji objavljenoj u »Clinical Microbiology and Infection.1« časopisu: Ispiranje usta tekućinom koja sadrži β-ciklodekstrin i Citrox® učinkovito je u smanjenju koncentracije SARS-CoV-2 virusa u slini. Studija je vođena od strane Dr. Florence Carrouel, profesora sa Stomatološkog fakulteta na Sveučilištu Claude Bernard Lyon u Lionu i predstavlja prvu in vivo studiju koja dokazuje smanjenje prijenosa SARS-CoV-2 virusa pomoću komercijalne tekućine za ispiranje usta.

Prisustvo SARS-CoV-2 virusa u slini pronađeno je kod 91,7% inficiranih pacijenata. Brojnim znanstvenim istraživanjima dokazano je da se virus preko sline prenosi do 3 metra, čak i kod asimptomatskih pacijenata, a kapljičnim putem do 8 metara. Ova saznanja navela su znanstvenike da istraže učinkovitost antiseptičkih tekućina koje sadrže antivirusne sastojke β-ciklodekstrin i Citrox® u smanjenju koncentracije SARS-CoV-2 virusa u slini.

Antivirusna aktivnost kombinacije organskih bioflavonoida: β-ciklodekstrina i Citrox®-a već je ranije dokazana, ali dokaz o njihovoj aktivnost protiv SARS-CoV-2 virusa je bio baziran samo na in vitro studijama.

U nasumičnoj double-blind studiji, provedenoj u više medicinskih centara, 176 pacijenata koji su na PCR testu u posljednjih osam dana bili pozitivni na prisustvo SARS-CoV-2 virusa ispirali su usta sedam dana tri puta dnevno ili s tekućinom koja sadrži antivirusne sastojke ili placebom. U istraživanju je korištena antivirusna tekućina Curaprox Perio plus regenerate, proizvod tvrtke Curaden AG.

Svi ispitanici bili su starosti između 18 i 85 godine, bez ili sa blagim kliničkim simptomima i odabrani su iz četiri francuska bolnička centra. Praćen je i uspoređivan razvoj koncentracije virusa SARS-CoV-2 u slini kod grupe pacijenata koji su koristili antivirusno sredstvo za ispiranje usta i grupe koja je koristila placebo.

Kliničko testiranje pokazalo je da samo jedno ispiranje usta antivirusnim sredstvom ima značajan učinak: inicijalna koncentracija SARS-CoV-2 virusa u slini smanjena je za 71%, 4 sata nakon prvog ispiranja. Prema koautoru prof. Denisu Bourgeoisu: “Jednim ispiranjem usta sa β-ciklodekstrin - Citrox® tekućinom značajno se smanjuje rizik od prijenosa SARS-CoV-2 putem sline."

U usporedbi s placebo grupom, prvog dana drugo je ispiranje usta antivirusnim sredstvom pomoglo da se održi niska koncentracija virusa postignuta nakon prvog ispiranja. Nakon sedam dana ispiranjem usta tri puta dnevno postignuti su značajni učinci u smanjenju prisustva SARS-CoV-2 virusa u slini kod 50% odraslih koji su imali najveću koncentraciju virusa na početku ispitivanja.

Reference: 1. Carrouel F, Valette M, Gadea E, Esparcieux A, Illes G, Langlois ME, Perrier H, Dussart C, Tramini P, Ribaud M, Bouscambert-Duchamp M, Bourgeois D. Use of an antiviral mouthwash as a barrier measure in the SARS-CoV-2 transmission in adults with asymptomatic to mild COVID-19: a multicenter, randomized, double-blind con- trolled trial. Clin Microbiol Infect. 2021 May 24:S1198-743X(21)00268-8. doi: 10.1016/j.cmi.2021.05.028.