Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Pregledavanjem, korištenjem sadržaja i kupovinom na web stranici eljekarna24.hr posjetitelj pristaje na uvijete korištenja.

Internet ljekarna eljekarna24.hr u vlasništvu je Zdravstvene ustanove Ljekarne Švaljek.
Narudžbe u web ljekarni eljekarna24.hr mogu napraviti samo punoljetne osobe.

 

Odricanje od odgovornosti

Internet ljekarna eljekarna24.hr nije zamjena za liječnički pregled niti ljekarničke konzultacije. Ako sumnjate na neke simptome, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Korištenjem web stranice www.eljekarna24.hr smatra se da ste suglasni da www.eljekarna24.hr niti Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek neće biti odgovorna ni za kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu interpretiranjem informacija sa stranice www.eljekarna24.hr ili odabirom preparata iz internet ljekarne.

 

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima ponuđenim na www.eljekarna24.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda uz dodatnu doradu naših stručnjaka. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave.

 

Jamstvo i servisni uvjeti

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, to će biti naglašeno u opisu tog proizvoda. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Samo s predočenjem računa i jamstvenog lista kupac može ostvariti svoja prava.

 

Ostale internet stranice

Kada „eljekarna24.hr“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.