Uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

 

Predugovorna obavijest

Na uvjete poslovanja i korištenja web stranice https://eljekarna24.hr/ i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Naziv, sjedište, telefonski broj, adresa elektroničke pošte

• Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek, Kralja Tomislava 24, 49 246 Marija Bistrica, OIB: 55832250129

• Telefon: 091 6191 901

• E-mail: info@eljekarna24.hr

Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek prodajom putem Online trgovine nastupa u svoje ime.

Cijene proizvoda istaknute na stranicama ZU Ljekarne Švaljek Online trgovine izražene su u Eurima (EUR) i u njih je uračunat PDV. Važeće cijene u trenutku narudžbe su one koje se nalaze pored proizvoda u web trgovini. Cijena dostave je vidljiva u „Blagajni“ prije završetka kupovine i slanja narudžbe.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Ukoliko u Online trgovini dođe do greške, tehničkih poteškoća ili nedostatka kod proizvoda ili cijene, zadržavamo pravo korekcije. U takvom slučaju odmah nakon prepoznavanja problema, greške, obavještavamo Kupca o nastaloj situaciji. Kupac i Prodavatelj nakon informiranja Kupca o učinjenoj korekciji cijene imaju pravo odustati od ugovora / narudžbe, a Kupac može i potvrditi navedenu narudžbu prema cijeni koja se nakon korekcije nalazi pored proizvoda u web trgovini.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o ukupnoj vrijednosti naručenih proizvoda i adresi dostave te će biti prikazan u košarici. Trošak će također biti izražen na računu koji se generira nakon završene kupnje.

Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisani su u ovim uvjetima.

Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek, u svrhu sklapanja Ugovora, ne obračunava troškove uporabe Internet stranice Online trgovine.

Pregledavanjem, korištenjem sadržaja i kupovinom na web stranici eljekarna24.hr posjetitelj pristaje na uvijete korištenja.

Narudžbe u web ljekarni eljekarna24.hr mogu napraviti samo punoljetne osobe. 

 

Informacije o proizvodima 

Informacije o proizvodima ponuđenim na www.eljekarna24.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda uz dodatnu doradu naših stručnjaka. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave.

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe potrošaču su dostupna prilikom pregleda pojedinih ponuđenih artikla namijenjenih za prodaju putem Internet trgovine.

Isporuka robe

Isporuka će uslijediti u roku 5 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim ili telefonskim putem, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju.

Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti stanje pošiljke i o eventualnim vidljivim oštećenjima ambalaže ili robe zatražiti od dostavljača da se pisano očituje o viđenom, reklamacijom. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem pošiljke.

Reklamacije vezane za oštećenja ili nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se predati isključivo u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte:

• na adresu elektroničke pošte: info@eljekarna24.hr

• na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek, Kralja Tomislava 24, 49246 Marija Bistrica

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

 

Cijene

Važeće cijene u trenutku narudžbe su one koje se nalaze pored proizvoda u web trgovini. Cijene su izražene kao bruto cijene, cijene s PDV-om, ali ne sadržavaju cijenu dostave. Cijena dostave je vidljiva u „Blagajni“ prije završetka kupovine i slanja narudžbe.

Ukoliko u web trgovini dođe do greške, tehničkih poteškoća ili nedostatka kod proizvoda ili cijene, zadržavamo pravo korekcije. U takvom slučaju odmah nakon prepoznavanja problema, greške, obavještavamo Kupca o nastaloj situaciji. Kupac i Prodavatelj nakon informiranja Kupca o učinjenoj korekciji cijene imaju pravo odustati od ugovora / narudžbe, a Kupac može i potvrditi navedenu narudžbu prema cijeni koja se nakon korekcije nalazi pored proizvoda u web trgovini.

 

Kratki rokovi

Isključenja prava na raskid ugovora od zakonskog roka od 14 dana ne vrijedi za istek roka proizvoda. Kada je naznačeno da je proizvod lošeg roka prije prodaje istog, tada kupac nema pravo na raskid ugovora.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od primitka robe. Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana. Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača dužan je o svom trošku vratiti robu trgovcu. Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora, ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave, ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu pripadaju Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ako se u razumnom roku kupljeni proizvod ne može zamijeniti ili popraviti, moguće je raskinuti Ugovor, a novac će biti vraćen.

Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Obavijesti u slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen:

Proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži uz predočenje originalnog računa.

Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek obavlja prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana.

 

Odricanje od odgovornosti

Internet ljekarna eljekarna24.hr nije zamjena za liječnički pregled niti ljekarničke konzultacije. Ako sumnjate na neke simptome, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Korištenjem web stranice www.eljekarna24.hr smatra se da ste suglasni da www.eljekarna24.hr niti Zdravstvena ustanova Ljekarne Švaljek neće biti odgovorna ni za kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu interpretiranjem informacija sa stranice www.eljekarna24.hr ili odabirom preparata iz internet ljekarne.

 

Jamstvo i servisni uvjeti

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, to će biti naglašeno u opisu tog proizvoda. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Samo s predočenjem računa i jamstvenog lista kupac može ostvariti svoja prava.

 

Ostale internet stranice

Kada „eljekarna24.hr“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.