MIKROZID AF S RASPRŠIVAČEM 250ml

MIKROZID

(Nema recenzija) Napiši recenziju
SKU:
C036522
UPC:
4032651091607
Dodajem u košaricu… Stavka je dodana
Upit o dodatnim količinama

Mikrozid AF otopina je gotova otopina na bazi alkohola za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i svih vrsta površina, kada je potrebno kratko vrijeme kontakta (operacijski stolovi i obližnje radne površine, površine medicinske opreme, ležajevi za pregled, jedinice za liječenje bolesnika).

SASTOJCI:100 g otopine sadrži slijedeće djelatne tvari: 25 g etanol (94%) i 35 g propan-1-ol.

PRIMJENA: Nerazrijeđenu otopinu raspršite na predviđenu površinu, prebrišite i ostavite da djeluje. Osigurajte potpuno vlaženje željenog područja i održavajte ga tijekom cijelog postupka. Raspršiti najviše 50 ml/m2. Prije dezinfekcije provjerite jesu li uklonjene sva vidljiva onečišćenja. Otopinu ne smijete primijeniti na materijalima osjetljivim na alkohol, npr. na akrilno staklo. Nije pogodna za dezinfekciju invazivnih medicinskih proizvoda.

Posebne mjere opreza

H226 zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P261 Izbjegavati udisanje pare/aerosola P271 Rabiti samo na otvorenom  ili u dobro prozračenom prostoru P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči; P305+P351+P338

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet/pomoć liječnika. Posebne mjere opreza: Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Ostatke proizvoda zbrinuti prema EWC (European Waste Code). Primijeniti na manjim površinama.

PAKIRANJE: 250ml s raspršivačem