499,91 kn 449,92 kn

Kategorija: MEDICINSKI PROIZVODI

U kojim indikacijama se preporučuje upotreba inhalatora?

 • Astma
 • Alergijski rinitis
 • Bronhitis
 • Sinusitis
 • Bakterijske/virusne infekcije gornjih i donjih dišnih puteva
 • KOPB
 • Bronhiolitis
 • Nealergijski rinitis
 • Cistična fibroza
 • Laringektomirani pacijenti

Što inhalirati?

 • Fiziološku otopinu
 • Hipertoničnu otopinu NaCl
 • Lijekove koje Vam propiše Vaš liječnik za aerosolnu terapiju inhalatorom

PREDNOSTI INHALACIJSKE TERAPIJE:

 • Mogu se istovremeno inhalirati kompatibilne kombinacije lijekova
 • Mogućnost prilagodbe doze i koncentracije lijeka
 • Potrebna minimalna koordinacija pokreta i disanja
 • Jednostavna upotreba za pacijente svih dobnih skupina
 • Osobito prikladno za dojenčad, malu djecu te osobe starije životne dobi
 • Uspostavlja se normalan ritam disanja tijekom primjene
 • Primjereno za pacijente s fizičkim ili kognitivnim nedostacima/oštećenjima

Dizajn je prilagođen pedijatrijskoj populaciji osigurava bolju suradljivost kod terapije aerosolom

Kraće vrijeme liječenja (2,5 ml lijeka u 5 min)

Posebno dizajnirana maska smanjuje mogućnost ulaska aerosola u oči

Kontinuirani način rada

Pročitaj više