499,91 kn

Kategorija: Inhalatori

U kojim indikacijama se preporučuje upotreba inhalatora?
• astma
• alergijski rinitis
•  bronhitis
• sinusitis
• bakterijske/virusne infekcije gornjih i donjih dišnih puteva
• KOPB
• bronhiolitis
• nealergijski rinitis
• cistična fibroza
• laringektomirani pacijenti
Što inhalirati?
• fiziološku otopinu
• hipertoničnu otopinu NaCl
• lijekove koje Vam propiše Vaš liječnik za aerosolnu terapiju inhalatorom
(kao što su npr. bronhodilatatori, antibiotici, ekspektoransi ili kortikosteroidi)
Prednosti inhalacijske terapije:
• mogu se istovremeno inhalirati kompatibilne kombinacije lijekova
• mogućnost prilagodbe doze i koncentracije lijeka
• potrebna minimalna koordinacija pokreta i disanja
• jednostavna upotreba za pacijente svih dobnih skupina
• osobito prikladno za dojenčad, malu djecu te osobe starije životne dobi
• uspostavlja se normalan ritam disanja tijekom primjene
• prikladno za pacijente s fizičkim ili kognitivnim nedostacima/oštećenjima

• Dizajn prilagođen pedijatrijskoj populaciji osigurava bolju suradljivost kod terapije aerosolom
• Kraće vrijeme liječenja (2,5 ml lijeka u 5 min)
• Posebno dizajnirana maska smanjuje mogućnost ulaska aerosola u oči
• Kontinuirani način rada

Pročitaj više