3,58 € | 26,97 kn

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Saliva se upotrebljava za in vitro kvalitativnu detekciju antigena virusa SARSCoV-2 u uzorku sline čovjeka. Namijenjen je laicima za osobnu upotrebu u svrhu izvođenja brzog testa na novi koronavirus.

Moguce je testiranje simptomatskih i asimptomatskih infekcija.

Sadržaj Pakiranja Covid-19 (Sars-cov-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Saliva:
• Brza SARS-CoV-2 antigen testna kartica (pakirana u folija vrecici)
• Sterilni bris
• Tuba za ekstrakciju
• Otopina za ekstrakciju uzoraka
• Upute za uporabu (ovaj letak)
• Stalak za tubu

UPUTE:

  1. Otvorite pakiranje i izvadite napravu za testiranje. Pronađite okno za promatranje i otvor za uzorak (S). Trebalo bi ga iskoristiti unutar jednog sata.
  2. Odvrnite poklopac epruvete za ekstrakciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Prstom pritisnite prethodno izrezan krug, napravite otvor na vanjskoj kutiji i u njega umetnite dno epruvete za ekstrakciju antigena.
  3. Izvadite sterilizirani štapić za uzimanje brisa iz ambalaže. Umetnite mekani vrh steriliziranog tupfera u usta, aktivno uzmajte bris unutrašnje strane usta i jezika kako biste prikupili slinu, otprilike 30-60 sekundi dok se mekani vrh ne napuni slinom.
  4. Uzorak brisa stavite u epruvetu za ekstrakciju, rotirajte štapić oko 10 sekundi, zatim pritisnite vrh štapića uz stijenku epruvete tri puta da bi se otpustio antigen u štapiću.
  5. Okrenite poklopac epruvete za ekstrakciju u smjeru kazaljke na satu. Odvrnite mali bijeli poklopac navrhu epruvete za ekstrakciju. Epruvetu okrenite u okomit položaj i zatim dvije kapljice uzorka dodajte u otvor za uzorak (S).
  6. Pokrenite sat. Rezultat je spreman za 15 minuta. Ne očitavajte rezultat nakon više od 30 minuta.
  7. Sve iskorištene materijale spremite u isporučenu vrećicu za ispravno odlaganje. Komplet za testiranjemože se odložiti s uobičajenim kućanskim otpadomu skladu s primjenjivim lokalnim propisima.

 

Pročitaj više